The vbs tools - vbs_ls, vbs_rm, vbs_fs - for listing, removing and mounting vbs and Mark6 format scattered VLBI recordings on FlexBuff and Mark6 systems
Du kan inte välja fler än 25 ämnen Ämnen måste starta med en bokstav eller siffra, kan innehålla bindestreck ('-') och vara max 35 tecken långa.
 
 
 

15 rader
450 B

CXX=g++
INCS=-I.
CXXOPT=-g -fPIC $(OPT) -Wall -W -Werror -Wextra -pedantic -D_REENTRANT -D_POSIX_PTHREAD_SEMANTICS -D__STDC_FORMAT_MACROS -Wcast-qual -Wwrite-strings -Wredundant-decls -Wfloat-equal -Wshadow -D_FILE_OFFSET_BITS=64
OBJS=evlbidebug.o regular_expression.o
vbs_fs: vbs_fs.cc $(OBJS)
$(CXX) $(INCS) $(CXXOPT) -o vbs_fs vbs_fs.cc $(OBJS) -lpthread -lfuse
%.o: %.cc
$(CXX) $(INCS) -c $(CXXOPT) -o $@ $<
clean:
-rm -f $(OBJS) vbs_fs