Преглед на файлове

Bug (temp/horrible )fix in for last scan time get

master
Benito Marcote преди 1 година
родител
ревизия
b3e5e85480
променени са 1 файла, в които са добавени 4 реда и са изтрити 1 реда
  1. +4
    -1
      schedgaps.py

+ 4
- 1
schedgaps.py Целия файл

@@ -84,7 +84,10 @@ for i,scope in enumerate(telescopes):
pass


currentTime=(scan[1]+'/'+scan[2])
if ':' in scan[1]:
currentTime=(scan[0]+'/'+scan[1])
else:
currentTime=(scan[1]+'/'+scan[2])
# print(lastGap, currentTime)
tDiff = datetime.strptime(currentTime, '%j/%H:%M:%S') - datetime.strptime(lastGap, '%j/%H:%M:%S')
if tDiff.total_seconds()/60.0 > 15.0:


Зареждане…
Отказ
Запис