September 20, 2020 - September 20, 2021

Přehled

0 aktivní požadavky na natažení
0 aktivní úkoly
Při vyloučení slučování, 1 autor nahrál 14 revizí do master a 18 revizí do všech větví. Na master, 13 soubory se změnily a bylo zde 565 přidání a 100 odebrání.