EVN Observation Planner. Helps you to plan a VLBI observation. Given a date, source coordinates, and a VLBI array, it will tell you when the source can be observed by each antenna, the reached rms noise level and resolution, among other details.
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.