Преглед на файлове

Updated SEFD from GLT (3mm and now 1mm too)

tags/v3.3.1
Benito Marcote преди 4 месеца
родител
ревизия
8b4ea772a6
променени са 1 файла, в които са добавени 2 реда и са изтрити 1 реда
  1. +2
    -1
      data/stations_catalog.inp

+ 2
- 1
data/stations_catalog.inp Целия файл

@@ -409,7 +409,8 @@ diameter = 12 m
position = 1501130.9818, -1190492.8908, 6066548.7399
min_elevation = 10.0
real_time = no
SEFD_0.3 = 6000.0
SEFD_0.3 = 5000.0
SEFD_0.1 = 9400.0


[Hancock]


Зареждане…
Отказ
Запис