July 4, 2021 - August 4, 2021

Přehled

0 aktivní požadavky na natažení
0 aktivní úkoly
Při vyloučení slučování, 1 autor nahrál 4 revizí do master a 4 revizí do všech větví. Na master, 8 soubory se změnily a bylo zde 80 přidání a 54 odebrání.